วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สมาชิกกลุ่ม

1.นางสาววนิดา    ยืนยง
รหัสนักศึกษา 574152005 สาขาชีววิทยา


2.นายอิทธิเกียรติ   นารีบุตร
รหัสนักศึกษา 574152006 สาขาชีวิทยา

3.นางาสาวแสงอรุณ  ศรีมาพล
รหัสนักศึกษา 574152010 สาขาชีววิทยา

4.นางาสวอินทร์ธุอร  โชติจันทึก
รหัสนักศึกษา 574152022 สาขาชีววิทยา

5.นางสาวชาลิณี   ทองอินทร์
รหัสนักศึกษา 574152027 สาขาชีววิทยา

6.นางสาวธิดาพร   บุญจันทร์
รหัสนักศึกษา 574152028 สาขาชีวิทยา

7.นางสาวสุรัสวดี  มหาคีรีกาญจน์
รหัสนักศึกษา 574152035 สาขาชีววิทยา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น